bredbandsval.se

Telge Nät logotyp

Telge Nät

Telge Nät äger, utvecklar och underhåller näten för el-, fjärrvärme, fjärrkyla, stadsnät, vatten och avlopp. Telge Nät bidrar till och tar ansvar för hela Södertäljes digitala utveckling. Resan startade redan 2005 då Telge Nät påbörjade utbyggnaden med fibernätet som är grunden till det digitala samhället.

Adress:

Telge Nät Box 633 151 27 Södertälje

Jämför bredband i Telge Nät