bredbandsval.se

Teknikbyrån logotyp

Teknikbyrån

Teknikbyrån grundades redan 2002 och har byggt, installerat och driftsatt egna fiber och kopparbaserade bredbandsnät. Under 2014 förvärvades Teknikbyrån av IP-Only och ingår sedan dess som en del av IP-Only. Arbete pågår med att integrera verksamheten. Detta gör att vi inte längre nybygger fibernät utan detta sker framgent genom IP-Only.

Adress:

IP-Only Networks AB Att. Teknikbyrån 75381 Uppsala

Jämför bredband i Teknikbyrån