bredbandsval.se

Splitvision logotyp

Splitvision

SplitVision är Borås stadsnät. Nätet är byggt med fiberoptisk kabel och erbjuder företag och privatpersoner bredband med mycket hög kapacitet. Anslutna fastigheter har tillgång till ett driftsäkert nät som klarar såväl dagens alla tjänster som morgondagens krav och möjligheter.

Adress:

Borås elnät AB Box 1714 Majorsgatan 5 501 17 Borås

Jämför bredband i Splitvision