bredbandsval.se

MKB Net 2.0 logotyp

MKB Net 2.0

MKB Net AB är ett helägt dotterbolag till MKB Fastighets AB som ägs av Malmö Stad. MKB Net har byggt ett fibernät (stadsnät) och ett kabel-TV nät som förser MKB Fastighets kunder med digitala tjänster. MKB Net äger och driftar hela nätet, d.v.s. bas-, områdes- och fastighetsnät.

Adress:

MKB Triangeln Box 50405 20214 Malmö

Jämför bredband i MKB Net 2.0