bredbandsval.se

Lycksele (Lycksele stadsnät) logotyp

Lycksele (Lycksele stadsnät)

Lycksele stadsnät är ett fibernät/bredbandsnät inom Lycksele kommun. Stadsnätet byggs på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Stadsnätet är ett öppet nät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan använda nätet på konkurrensneutrala villkor. Detta ger alltså användarna valfrihet inte bara mellan olika tjänster utan även mellan olika tjänsteleverantör. Driften av nätet sköts av en kommunikationsoperatör som hanterar övervakning och dagliga insatser i nätet.

Adress:

Lycksele kommun 921 81 Lycksele

Jämför bredband i Lycksele (Lycksele stadsnät)