bredbandsval.se

HelsingeNet Ovanåker logotyp

HelsingeNet Ovanåker

Ovanåkers kommun och Bollnäs kommun bildade 1997 tillsammans Helsinge Net AB med ambitionen att bygga den infrastruktur för data/telekommunikationer, som marknadsaktörerna inte visade något intresse för att göra.

Adress:

Helsinge Net Ovanåker AB Orgnr: 556816-6754 828 80 Edsbyn

Jämför bredband i HelsingeNet Ovanåker