bredbandsval.se

Framtiden bredband (iTux) logotyp

Framtiden bredband (iTux)

Framtidens Bredband är ett så kallat öppet fibernät för digitala tjänster – tv, bredband och telefoni. Det byggs av Framtidenkoncernen, där alla allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg, liksom GöteborgsLokaler, ingår. Det är tillgängligt för dig som är hyresgäst i allmännyttan. Som hyresgäst väljer du fritt bland de leverantörer som är tillgängliga i Framtidens Bredband. Utbudet kan komma att ändras.

Adress:

ITUX Communication AB Östra Järnvägsgatan 27 111 20 Stockholm

Jämför bredband i Framtiden bredband (iTux)