bredbandsval.se

Ödeshög logotyp

Ödeshög

Ödeshögs kommun är själva nätägare till det stam- och accessnät av fiber som har byggts i kommunen sedan 2003. Det kan därför erbjudas bredbandstjänster i form av internet, TV och telefoni via fiber på såväl landsbygd som i tätort via det delvis kommunägda bolaget VÖKBY Bredband.

Adress:

Ödeshög kommun Stora torget 3 599 80 Ödeshög

Jämför bredband i Ödeshög