Storuman (Sumnet)

Storuman (Sumnet)

Storumans kommuns stadsnät benämns med namnet SumNet. SumNet är ett öppet nät, d.v.s. stadsnätet är öppet för alla aktörer som önskar att leverera tjänster i det.

Se om du kan få bredband från Storuman (Sumnet):

Sök på din adress

Adress

Storumans kommun
Blå vägen 242
923 81 Storuman