Solatum

Solatum

Solatum Hus&Hem AB är Sollefteås kommunala bostadsbolag som bildades 1976.” De Solatum” är ett gammalt namn för Sollefteå. Namnet finns dokumenterat sedan år 1314 och betyder de solbelysta ägorna/ den solbelysta trakten.

Se om du kan få bredband från Solatum:

Sök på din adress

Adress

Solatum
Box 43
881 21 Sollefteå