Mediateknik Kramfors (fiber)

Mediateknik Kramfors (fiber)

Kramfors Mediateknik AB äger och förvaltar en kommunikationsstruktur via fiber, kabel och telenät för uppkoppling av Internet, television och telefoni inom Kramfors kommun.
Mediateknik AB är ett kommunägt bolag med uppdraget att tillhandahålla tjänster för ledningsbunden överföring av information, i första hand inom Kramfors kommun.

Se om du kan få bredband från Mediateknik Kramfors (fiber):

Sök på din adress

Adress

Mediateknik AB / Kramfors kommunnät
Yrkesvägen 4
872 34 Kramfors