Lycksele (Lycksele stadsnät)

Lycksele (Lycksele stadsnät)

Lycksele stadsnät är ett fibernät/bredbandsnät inom Lycksele kommun. Stadsnätet byggs på fiberoptik, det vill säga infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Stadsnätet är ett öppet nät, vilket innebär att olika tjänsteleverantörer kan använda nätet på konkurrensneutrala villkor. Detta ger alltså användarna valfrihet inte bara mellan olika tjänster utan även mellan olika tjänsteleverantör. Driften av nätet sköts av en kommunikationsoperatör som hanterar övervakning och dagliga insatser i nätet.

Se om du kan få bredband från Lycksele (Lycksele stadsnät):

Sök på din adress

Adress

Lycksele kommun
921 81 Lycksele