Köping Kabel-TV

Köping Kabel-TV

För att du ska få tillgång till bredband via Köpings kabel-TV AB ska din fastighet vara ansluten till Köpings Kabel-TV AB. I din lägenhet eller villa ska också ett datauttag (multimediauttag) vara installerat. I Munktorp, Malmön, Sundänge samt i nyare villaområden finns möjlighet till anslutning via fiber.

Kontaktuppgifter

Tel. 0221-250 45

Postadress

Köpings Kabel-TV AB
Sveavägen 18
Box 13
731 21 Köping