Hammarö (Mittnät)

Hammarö (Mittnät)

Stadsnätet innebär en öppen lokal mötes- och marknadsplats på din ort som är konkurrensneutral och operatörsoberoende och som därmed erbjuder användarna valfrihet, mångfald och konkurrens. Nätet ägs av kommunen och syftet är att vara till nytta för både näringsliv och hushåll, och därmed göra vår region attraktivare att bo och verka i.

Se om du kan få bredband från Hammarö (Mittnät):

Sök på din adress

Adress

Hammarö Stadsnät
Svampstigen 102
66391 Hammarö