Hässleholm (ViaEuropa)

Hässleholm (ViaEuropa)

ViaEuropa bildades 1999 som en av världens första neutrala operatörer av öppna stadsnät. ViaEuropa samordnar nät och leverantörer och tillhandahåller en samlad beställningsportal för beställning och administration av tjänster. Väldigt förenklat kan man beskriva ViaEuropas verksamhet som att företaget ser till att trafiken som går via fiberkablarna så att infrastukturen fungerar.

Se om du kan få bredband från Hässleholm (ViaEuropa):

Sök på din adress

Adress

ViaEuropa Sverige AB
Winstrupsgatan 1
222 22 Lund