Gironet

Gironet

Kiruna kommun satsar på att bygga ut fibernät i hela kommunen. Gironet byggs inte ut i kommersiellt syfte utan ska ses som en långsiktig satsning där samhällsnyttan är i fokus.

Se om du kan få bredband från Gironet:

Sök på din adress

Adress

Kiruna kommun
981 85 Kiruna