Framtiden bredband (iTux)

Framtiden bredband (iTux)

Framtidens Bredband är ett så kallat öppet fibernät för digitala tjänster – tv, bredband och telefoni. Det byggs av Framtidenkoncernen, där alla allmännyttiga bostadsbolag i Göteborg, liksom GöteborgsLokaler, ingår. Det är tillgängligt för dig som är hyresgäst i allmännyttan. Som hyresgäst väljer du fritt bland de leverantörer som är tillgängliga i Framtidens Bredband. Utbudet kan komma att ändras.

Se om du kan få bredband från Framtiden bredband (iTux):

Sök på din adress

Adress

ITUX Communication AB
Östra Järnvägsgatan 27
111 20 Stockholm