Åmål (mittnät)

Åmål (mittnät)

Stadsnät i Åmål AB är ett kommunalägt bolag som bildades hösten 2013 med uppdraget att förse Åmålsborna/näringsidkare med ett fiberoptiskt nät – framtidens nät med oändliga möjligheter.

Se om du kan få bredband från Åmål (mittnät):

Sök på din adress

Adress

Stadsnät i Åmål AB
Box 32
662 21 ÅMÅL